Overslaan en naar de inhoud gaan

Eenmanszaak of vennootschap

De voor- en nadelen

Eenmanszaak of vennootschap

Proficiat, u wil starten als ondernemer! Een van de eerste keuzes die je zal maken is of je jouw activiteiten zal uitvoeren als eenmanszaak (zelfstandige natuurlijke persoon), of als vennootschap (rechtspersoon). De keuze tussen eenmanszaak en vennootschap hangt af van heel wat factoren, zoals de bedrijfsactiviteit, het aantal medewerken, de aard van het kapitaal, en meer. Het is belangrijk om je goed te informeren bij de opstart van je onderneming. Een boekhouder, sociaal secretariaat of beroepsorganisaties zoals Unizo en VOKA kunnen je hiermee op weg helpen.

Eenmanszaak

Oprichting

Starten als eenmanszaak is veruit het eenvoudigste. Je hoeft je onderneming enkel maar in te schrijven in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) en in de meeste gevallen ook een btw-nummer aanvragen. Dit kan je zelf doen maar her is veruit het eenvoudigste via een boekhouder of sociaal secretariaat. Heel wat sociale secretariaten bieden je ook de mogelijkheid om online je onderneming te registeren.

Vermogen

In een eenmanszaak is er geen scheiding van het vermogen van de beroepsactiviteit en het privévermogen. Als zelfstandige ben je onbeperkt en persoonlijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de beroepsactiviteit. Wees je bewust van dit risico en bekijk dit in het licht van je bedrijfsactiviteit. Bijvoorbeeld een aannemer loopt niet alleen een financieel risico als een klant niet betaald, maar loopt ook een risico op schadeclaims door een fout bij uitgevoerde werken. Het is wel mogelijk om je hoofdverblijfplaats te beschermen tegen beslag moest het ooit fout gaan met je onderneming. Let wel op, je geniet deze bescherming niet automatisch. Je dient hiervoor een verklaring van onbeslagbaarheid te laten opmaken bij een notaris. De bescherming is enkel gelding voor schuldvorderingen die dateren van na de opmaak van de verklaring. Je brengt dit dus best onmiddellijk in orde bij de opstart van je onderneming.

Boekhouding

Als zelfstandige (zowel in hoofd- als bijberoep) heb je de mogelijkheid om een vereenvoudigde boekhouding te voeren zolang de omzet onder de 500.000 euro ligt. Het staat je natuurlijk vrij om een dubbele boekhouding te voeren.

Vennootschap

Oprichting

De verplichting voor de oprichting van een vennootschap kunnen naargelang de vennootschapsvorm een of meer van volgende inhouden: akte opgesteld door een notaris, inbreng van een minimumkapitaal, opmaken van een financieel plan, opstellen van statuten en een verslag van een revisor.

Vermogen

In een vennootschap is het privévermogen gescheiden van het vermogen van de onderneming. Let wel, dit betekend niet dat de oprichting van een vennootschap betekend dat je maar beperkt aansprakelijk bent. Enkel in een nv, bvba of cvba genieten de vennoten van een beperkte aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de vennoten enkel maar het bedrag van het ingebracht kapitaal kunnen verliezen. Hun privévermogen is bescherm. Bij andere vennootschapsvormen zoals een vof, Comm. V en cvoa zijn de vennoten onbeperkt aansprakelijk. Hier staan de vennoten ook met hun privévermogen in voor de verbintenissen van de vennootschap.

Meerdere oprichters

Een vennootschap is aangewezen wanneer de onderneming wordt opgericht door meerdere personen, of verschillende partijen kapitaal samenbrengen. In de statuten kan je de rechten en plichten van de aandeelhouders definiëren. Denk ook goed na over vennootschapsvorm. Afhankelijk van de vennootschapsvorm kunnen er andere regels van toepassing zijn voor bijvoorbeeld de overdracht van aandelen.

Boekhouding

Indien je als vennootschapsvorm voor een vennootschappen onder firma of een gewone commanditaire vennootschap hebt gekozen en ook hier de omzet onder de 500.000 euro ligt heb je de mogelijkheid om een vereenvoudigde boekhouding te kiezen. In alle andere gevallen dien je verplicht een dubbele boekhouding te voeren.